Galeria de artă maghiară modernă

TEMPORAR ÎNCHIS. Expoziţia „Lumini şi umbre – Tendinţe coloristice în pictura maghiară între 1810–1920” găzduieşte lucrările de început ale vechii pinacoteci şi câteva dintre achiziţiile ulterioare. Sinteza expoziţională este o creionare în linii largi a fizionomiei artei maghiare pe parcursul […]

Galeria de artă românească

Galeria de Artă Românească Modernă (1850-1950) din Târgu-Mureş oferă un incitant pelerinaj printr-un secol animat de grăitoare tonuri cromatice şi expresive volumetrii, ale artei româneşti moderne, secol văzut cu generozitate cronologică, începând cu mijlocul secolului al XIX-lea şi încheindu-se cu […]

Cameră memorială Bernády

Primarul Dr. György Bernády (1864–1938) şi-a lăsat mobilierul din biroul personal prin testament Bisericii Reformate. Aceste obiecte valoroase au supravieţuit perioadei comuniste, aflându-se şi în prezent în proprietatea aceleiaşi instituţii. Obiectele preluate de la Protopopiatul Reformat Mureş sunt expuse aici […]

Sala Secession

La începutul secolului douăzeci conducerea oraşului Târgu Mureş a dat dovadă de un spirit de inovaţie atunci când a conceput construirea unui centru nou. Această intenţie coincidea în mod fericit cu dezvoltarea economică dinamică a monarhiei Austro-Ungare, care a asigurat […]

Galeria Ion Vlasiu

Într-un spaţiu cu o destinaţie special gândită pentru expunere, Galeria Ion Vlasiu cuprinde un număr de aproximativ 50 de lucrări de pictură şi sculptură reprezentând o selecţie ilustrativă din ampla donaţie de 96 lucrări făcută de maestru Muzeului de Artă […]

Galeria Dósa Géza

Galeria Dósa Géza cuprinde un număr de peste 30 de lucrări într-un spaţiu nou, special amenajat, cu o abordare cromatică şi de panotare modernă, cu un climat special creat lucrărilor de grafică preponderente. Ele provin din achiziţii şi din donaţii. […]

Cameră memorială Dandea

Sala dedicată celui mai important primar român din perioada interbelică, dr. Emil Aurel Dandea, reprezintă recunoaşterea rolului său major în modernizarea urbei. Născut în 1893, demnitar român liberal, a devenit primar al oraşului Tîrgu Mureş între anii 1922-1926 şi 1934-1937. […]