Galeria de artă maghiară modernă

Expoziţia „Lumini şi umbre – Tendinţe coloristice în pictura maghiară între 1810–1920” găzduieşte lucrările de început ale vechii pinacoteci şi câteva dintre achiziţiile ulterioare. Sinteza expoziţională este o creionare în linii largi a fizionomiei artei maghiare pe parcursul unui secol […]

Galeria de artă românească

Galeria de artă românească este închisă temporar din cauza lucrărilor de rabilitare a Palatului Culturii. Vă mulțumim pentru înțelegere! Galeria de Artă Românească Modernă (1850-1950) din Târgu-Mureş oferă un incitant pelerinaj printr-un secol animat de grăitoare tonuri cromatice şi expresive […]

Cameră memorială Bernády

Primarul Dr. György Bernády (1864–1938) şi-a lăsat mobilierul din biroul personal prin testament Bisericii Reformate. Aceste obiecte valoroase au supravieţuit perioadei comuniste, aflându-se şi în prezent în proprietatea aceleiaşi instituţii. Obiectele preluate de la Protopopiatul Reformat Mureş sunt expuse aici […]

Sala Secession

La începutul secolului douăzeci conducerea oraşului Târgu Mureş a dat dovadă de un spirit de inovaţie atunci când a conceput construirea unui centru nou. Această intenţie coincidea în mod fericit cu dezvoltarea economică dinamică a monarhiei Austro-Ungare, care a asigurat […]

Galeria Ion Vlasiu

Într-un spaţiu cu o destinaţie special gândită pentru expunere, Galeria Ion Vlasiu cuprinde un număr de aproximativ 50 de lucrări de pictură şi sculptură reprezentând o selecţie ilustrativă din ampla donaţie de 96 lucrări făcută de maestru Muzeului de Artă […]

Cameră memorială Dandea

Sala dedicată celui mai important primar român din perioada interbelică, dr. Emil Aurel Dandea, reprezintă recunoaşterea rolului său major în modernizarea urbei. Născut în 1893, demnitar român liberal, a devenit primar al oraşului Tîrgu Mureş între anii 1922-1926 şi 1934-1937. […]