Modern magyar művészeti képtár

A „Fények és árnyak – Festészeti irányzatok a magyar képzőművészetben 1810–1920 között” című kiállítás helyet ad a régi képtár kezdeti műveinek és néhány később megvásárolt műalkotásnak. Ez az átfogó kiállítás nagy vonalakban vázolja a magyar művészet arculatát egy évszázadra kiterjedően. […]

Román művészeti galéria

FIGYELEM! A Román művészeti képtár a Kultúrpalota felújítási munkálatai miatt ideiglenesen zárva tart. Meglrtésüket köszönjük! A marosvásárhelyi Modern Román Művészeti Galéria (1850-1950) érdekfeszítő barangolást kínál abban a beszédes színtónusok és expresszív tömegek által elevenné tett száz esztendős időszakban, mely nagyjából […]

Bernády-emlékszoba

Dr. Bernády György (1864–1938) polgármester otthoni dolgozószobájának berendezését a Református Egyházra hagyatékozta. Az értékes tárgyak túlélték a kommunizmus éveit, jelenleg is az őket öröklő intézmény tulajdonában vannak. A Marosi Református Egyházmegye Esperesi Hivatalától letétbe vett darabok 2006 óta láthatóak itt […]

Szecessziós kiállítás

A 20. század eleji Marosvásárhely haladó szellemiségű városvezetése elérkezettnek látta az időt egy új városközpont felépítésére. Ez a szándék szerencsésen egybeesett az Osztrák-Magyar Monarchia század eleji gazdasági fejlődésével. Az elképzelések szerint az új központban kapott volna helyet a városháza, a […]

Ion Vlasiu galéria

A Ion Vlasiu Galéria újonnan kialakított helyiségében, megközelítőleg 50 festmény és szobor van kiállítva, mely egy válogatás a művész 96 alkotását számláló, a Művészeti Múzeumnak hagyott adományából. Így, a műveinek szentelt hely létrehozása egyben e nemes lelkű gesztusának kárpótlása. Ion […]

Dandea-emlékszoba

A két világháború közötti időszak legkiemelkedőbb román polgármestere dr. Emil Aurel Dandea volt. A nevét viselő emlékszoba a város korszerűsítésében betöltött fontos szerepének elismerését jelenti. 1893-ban született, liberális tisztviselő volt, majd 1922-1926 és 1934-1937 között Marosvásárhely polgármestere. Folyóiratok, újságok és […]