Üdvözöljük a marosvásárhelyi Kultúrpalota honlapján!

KERESZTEZŐDÉSEK KIÁLLÍTÁS

A kortársművészetre igen csak jellemző a különböző képzőművészeti ágazatok mozaikszerű egymásra tevődése. Ebbe az általános környezetbe olyan helyi művészeti kezdeményezések illeszthetők be, amelyek a stílusbeli és a kulturális interferenciákat helyezik előtérbe. Marosvásárhely és környékének multikulturális jellege adott, amit úgy véljük, ki kell használni. A Maros Megyei Múzeum által szervezett kiállítás mind a témát, mind a megvalósítást illetően a sokszínűségre helyezi a hangsúlyt, olyan fiatal marosvásárhelyi kortárs képzőművészek munkáinak egy szeletét szeretné bemutatni, amely rálátást biztosít a helyi kulturális környezetben született kortárs képzőművészet irányvonalaira. Minden bizonnyal léteznek olyan kereszteződések, találkozási pontok a művészek különböző nézetei, kifejezési módjai között, amelyeket felszínre hozhat a képzőművészet különböző ágazataiban készült és kiállított művek sokszínűségének forgataga.

A szervezők tudatosan vállalják a kiállítás tematikai, technikai és szemléletbeli sokszínűségét, amelyet közös keretbe helyezve, nem csak különbözőségeket, hanem közös pontokat, kapcsolódásokat is reflektorfénybe helyezhet. Úgy véljük, ezeket mindenképpen érdemes lesz felfedezni és értelmezni. Ezt tekintjük a tárlat egyik legfontosabb céljának, ugyanis a sokszínű kulturális kifejezési módban kitapintott találkozási pontok, harmonikus kapcsolódások rámutathatnak a helyi kulturális közeg által biztosított sokszínűségre, összetettségre.

A Vásárhelyi Forgatag jó alkalom arra, hogy a kortársművészet – kiemelten annak fiatal képviselői – újszerű megvilágításba helyezze az összetett társadalmi, szociális, gazdasági és kulturális érintkezési pontokat, interferenciákat, amelyek a mai marosvásárhelyi társadalomra jellemzőek.

Ennek a kezdeményezésnek a célja a fiatal pályakezdő képzőművészek támogatása, valamint egy hagyomány megteremtése, amely révén felkínáljuk számukra évente egyszer a Vásárhelyi Forgatag alkalmából, hogy kiállítsák munkáikat, elismerve ezzel alkotói erőfeszítéseiket.

A résztvevő művészek számát a kiállító terem méretei függvényében határozzuk meg, a pályázóknak 20 és 40 év közötti korhatárba kell beilleszkedniük. A kiállításra főleg olyan fiatal kortársművészek jelentkezhetnek, akik Marosvásárhelyen vagy Maros megyében élnek és alkotnak, vagy itt végezték tanulmányaikat.

A kiállítás a Maros Megyei Múzeum szervezésében valósul meg és a Marosvásárhelyi Forgatag eseménysorozatába illeszkedik, 2017. augusztus 22. – szeptember 6. között lesz látogatható.

jelentkezési szabályzat itt.


Starts at: 2017-08-22 22:00
End at: 2017-09-06 16:00